CÁC DÒNG sedan MERCEDES-BENZ

5.059.000.000 
3.129.000.000 
5.549.000.000 
1.669.000.000 
1.789.000.000 
2.089.000.000 
2.470.000.000 
2.099.000.000 

CÁC DÒNG SUV MERCEDES-BENZ

11.500.000.000 
5.069.000.000 
4.469.000.000 
2.069.000.000 
8.199.000.000 
1.859.000.000 
2.569.000.000 
2.129.000.000 
3.099.000.000 

CÁC DÒNG THỂ THAO MERCEDES-AMG

6.639.000.000 
11.590.000.000 
10.950.000.000 
2.469.000.000 
2.690.000.000 
5.459.000.000 

CÁC DÒNG XE ĐA DỤNG/MPV

2.828.000.000 
3.428.000.000